tiistai 14. kesäkuuta 2016

VALTATAISTELUA JA TURHIA KOKOUKSIA


Okei, myönnetään. Otsikko on aika raflaava ja hieman kärjistetty. Mutta en ole voinut välttyä tuon suuntaisilta ajatuksilta istuessani kevään aikana kymmenissä aluehallintouudistuksen kokouksissa.
Itse teen tällä hetkellä töitä lähinnä valtion aluehallinnon uudistamisen parissa. Valtioneuvosto on asettanut uudistuksen tavoitteeksi muodostaa kuuden nykyisen aluehallintoviraston sijaan yksi monialainen valtakunnallisesti toimiva virasto, jolla on vahva läsnäolo alueilla. Palvelutoiminnassa on tavoitteena vahva asiakaslähtöisyys ja palvelujen digitalisointi. Samalla arvioidaan keskusvirastojen ja nykyisen aluehallinnon välinen työnjako sekä tehdään ehdotukset työn organisoimiseksi.
Uuden maakuntahallinnon rakentamisesta on vahvasti välittynyt kuva, että nyt jaetaan valtaa. Sama piirre on myös valtion aluehallinnon uudistamisessa. Asiantuntijat ovat tehneet useita erinomaisia selvityksiä erilaisista organisointivaihtoehdoista. Samoista selvityksistä tehdään kuitenkin täysin vastakkaisia johtopäätöksiä riippuen siitä, mistä suunnasta uudistusta katsoo. Osa sektoriministeriöistä katsoo asioita syvältä substanssiasiantuntijuuden näkökulmasta ja osa nykyisten aluehallintovirastojen lailla poikkihallinnollisuuden mahdollisuuksien ja monimuotoisen asiakkuuden näkökulmasta.
On todella harmillista, ettei hallitus ole selkeämmin osoittanut suuntaa uudelle virastorakenteelle. Me asiantuntijat voimme istua kokouksia hamaan tulevaisuuteen saakka, emmekä pysty vakuuttamaan toisiamme eri ratkaisujen paremmuudesta. Sekä sektorilähtöisyys että poikkihallinnollisuus voidaan molemmat perustella paremmaksi ratkaisuksi riippuen näkökulmasta. Ratkaisun tekemiseksi on astuttava askel vielä kauemmaksi ja katsottava etäämmältä.
Muun muassa OECD on kritisoinut maaraporteissaan Suomen julkisen hallinnon siiloutumista. Omassa työssämme näemme sen joka päivä. Ratkaisuksi on tarjottu uudenlaista yhdessä tekemistä ja sähköisiä asiakasportaaleja. Sori vaan, itse en laskisi noiden tekijöiden varaan. Uudenlainen yhdessä tekeminen vaatii uudenlaiset rakenteet. Sähköiset portaalit ovat väline.
Tavoitteena on syvällinen toimintakulttuurimuutos, joka ei ole mahdollinen vanhoissa sektorilähtöisissä rakenteissa. Rakenteiden ja johtamisen on tuettava uudenlaista toimintaa. Siiloissa on vaikea nähdä eri osasten suhdetta toisiinsa ja kokonaisuus hämärtyy. Aluehallintovirastojen käynnistämässä normienpurkuhankkeessa on selkeästi käynyt ilmi, että substanssinäkökulmasta jokainen normi näyttää tärkeimmältä. Asiakasrajapinnasta katsottuna pelkällä maalaisjärjellä pystyy näkemään, mikä asia on tärkeämpi kuin toinen.
Nyt pitäisi olla rohkeutta katsoa asioita riittävän kaukaa. Pitäisi olla myös rohkeutta johtaa. Niin kauan kuin kuvitellaan, että muutos syntyy kymmenissä laaja-alaisissa työryhmissä, saadaan aikaan vain paperia ja turhautumista. Hallituksen on annettava suunta ja johtaminen vastuutettava.  Ja sitten muutos pitää vain tehdä. Ei se sen kummempaa ole.

2 kommenttia:

  1. Hyvä Minna! Turhautumisessa ja sen julkituomisessa on aivan uutta pontta. Sä olet julkisen sektorin VILLE TOLVANEN - digitalistien äänitorvi - sama turhautuminen ja avautuminen on johtanut melkoiseen uuteen kulttuuriin, hienoon verkostoon ja pikkuhiljaa muutokseen. Digitaaliset alustat ovat vain väline. Niin ovat! Jakoon menee!

    VastaaPoista